Пређи на главни садржај

Предлог измене члана 72 ЗОСОВ

Према постојећем члану 72. Закона о основама система образовања и васпитања минималан број оцена је исти за предмете са недељним фондом од два, три, четири и пет часова, што ствара неједнаку динамику оцењивања ученика. Зато сам Форуму београдских гимназија изнео предлог да се тај члан промени на следећи начин:
  • две оцене ако је недељни фонд часова предмета мањи или једнак фонду од два часа
  • три оцене ако је недељни фонд часова предмета већи од два часа, а мањи или једнак фонду од три часа
  • четири оцене ако је недељни фонд часова предмета већи од три часа, а мањи или једнак фонду од четири часа
  • пет оцена ако је недељни фонд часова предмета већи од четири часа, а мањи или једнак фонду од пет часова