Пређи на главни садржај

Норма професора у гимназији

Према постојећој норми за запослене професоре физике у гимназијама, број школских часова у току једне недеље износи 20. Поред тога, у обавези је да допуни радно време до осмочасовног другим пословима: припремом за предстојећу наставу, радом са родитељима или у разним комисијама и тако даље. У основном образовању норма је попут оне у гимназији, али не и у високом образовању. 

Број часова непосредног рада са ученицима у гимназији

Тежина градива у основном, средњем и високом образовању није иста. На пример, анализа осцилаторног кретања у основној школи и гимназији, поготово са гледишта математичког описа, битно се разликује у погледу тежине. Или, увођење матураната гимназије у разумевање основа квантно-механичких појава захтева добру припрему професора. А и број ученика у одељењу често на прате школски прописи. Зато је бесмислено да норма од 20 часова буде подједнако заступљена у основном и средњем образовању. 
Поменута норма представља један у низу лоших решења присутних у нашем образовању: начин извођења часова и њихова дужина, крута организација распореда часова, број оцена у току полугодишта или број ученика у одељењу би требали да буду предмет пажљиве анализе оних који размишљају о реформи гимназије.