Пређи на главни садржај

Постови

Приказују се постови за новембар, 2015

Угаона брзина и угаоно убрзање

У првом делу приказано тело поседује тангенцијално и центрипетално убрзање(црвени и љубичасти вектор), а затим су приказани вектори угаоне брзине (жутом бојом) и угаоно убрзање (наранџасто обојен). Запазимо да су дужине вектора центрипеталног убрзања и угаоне брзине променљиви. Други део даје увид у кретање тела сталном угаоном брзином и непроменљивим центрипеталним убрзањем. Трећи део записа приказује равномерно успорено кретање. И овде треба запазити промене у дужинама и правцима вектора у односу на први део.

Унутрашња енергија идеалног гаса

Молeкули једноатомских идеалних гасова крећу се транслаторно, односно кретање се може разложити дуж три правца (три осе), па зато поседују толики број степени слободе. Сваком степену слободе придружује се кинетичка енергијаkT/2, при чему је k Болцманова константа, а T апсолутна температура.  Тема видео записа је унутрашња енергија двоатомског идеалног гаса. Такви молекули поседују пет степени слободе, јер је присутна ротација молекула око оса које се простиру кроз центар масе двоатомског молекула. Зато је унутрашња енергија гаса дата једначином: 3NkT/2

Запазимо да је приказана ротација молекула око две осе од три могуће, јер ротација око осе која пролази уздуж молекула не доприноси битно унутрашњој енергији идеалног гаса.  Запис не приказује сударе између молекула, јер је идеалан гас разређен па су судари много ређи у односу на реалне гасове. Исто тако нису приказане ни осцилације унутар молекула. С обзиром да се троатомски гасови ретко помињу у гимназијској физици, приказ унутрашње …