Пређи на главни садржај

Закон сабирања брзина у једном правцу

  • Први део видео записа приказује кретање авиона у односу на земљу као референтни систем, при чему се крећу у истом смеру. 
  • У другом и трећем делу су дати прикази релативног кретања, на начин да је други референтни систем прво придружен плавом авиону, а затим црвеном. То би требало да појасни због чега је потребно успоставити закон сабирања брзина у односу на различите инерцијалне референтне системе. 
  • Последња два дела анимације тичу се кретања авиона у супротним смеровима, у односу на земљу и релативно кретање авиона.

Да ли је брзина плавог авиона у односу на црвени негативна?
Јесте. У односу на црвени авион, који се креће већом брзином гледајући са земље, плави иде уназад, дакле у супротном смеру од смера осе придружене црвеном авиону.