Пређи на главни садржај

Центрипетално убрзање

Видео запис се тиче односа вектора тангенцијалне брзине и центрипеталног (нормалног) убрзања код криволинијског кретања. Авион се креће брзином сталне бројне вредности, па је и дужина вектора брзине непроменљива. С друге стране, центрипетално убрзање се појављује при промени правца вектора брзине.
Одабрао сам пар карактеристичних примера: скретање у равни по полукружној путањи и кретање при чему авион описује мртву петљу.