Пређи на главни садржај

Постови

Приказују се постови за септембар, 2015

Закон сабирања брзина у једном правцу

Први део видео записа приказује кретање авиона у односу на земљу као референтни систем, при чему се крећу у истом смеру. У другом и трећем делу су дати прикази релативног кретања, на начин да је други референтни систем прво придружен плавом авиону, а затим црвеном. То би требало да појасни због чега је потребно успоставити закон сабирања брзина у односу на различите инерцијалне референтне системе. Последња два дела анимације тичу се кретања авиона у супротним смеровима, у односу на земљу и релативно кретање авиона. Да ли је брзина плавог авиона у односу на црвени негативна? Јесте. У односу на црвени авион, који се креће већом брзином гледајући са земље, плави иде уназад, дакле у супротном смеру од смера осе придружене црвеном авиону.

Центрипетално убрзање

Видео запис се тиче односа вектора тангенцијалне брзине и центрипеталног (нормалног) убрзања код криволинијског кретања. Авион се креће брзином сталне бројне вредности, па је и дужина вектора брзине непроменљива. С друге стране, центрипетално убрзање се појављује при промени правца вектора брзине. Одабрао сам пар карактеристичних примера: скретање у равни по полукружној путањи и кретање при чему авион описује мртву петљу.