Пређи на главни садржај

Правац тренутне брзине

Прилично је тешко већини петнаестогодишњака да разумеју порекло правца тренутне брзине код криволинијског кретања, на начин како се то обично представља. С обзиром да први пут сусрећу, за њих апстрактан, појам помераја, а изучавање диференцијалног рачуна стиже тек у четвртом разреду, можда би приказ направљен помоћу Гугл мапе могао да буде од користи.
Приказ има смисла ако се изврши увећавање дела мапе. Уочава се неколико различитих помераја између обележених места и присутне разлике у односу пређене путеве, које постају мање уочљиве када се растојање између обележених положаја смањује. С обзиром да се правац средње векторске брзине подудара са правцем помераја, крајње увећање може да пружи увид у правац вектора тренутне брзине.

Следи приказ једноставног демонстрационог огледа о правцу тренутне брзине код кружног кретања: