Пређи на главни садржај

Стварање електронско-позитронског пара

У видео запису је приказан могући начин дејства гама електромагнетног зрачења и средине кроз коју се простире зрачење: путем стварања електронско-позитронског пара.

Креација пара честица-античестица


Фотон поседује енергију која је нешто већа од збира енергија мировања електрона и позитрона, односно превазилази вредност од 1,02 MeV. У близини атомског језгра дешава се распад фотона и стварање (креација) пара честица-античестица. Пар честица се простире у складу са законом одржања импулса.