Пређи на главни садржај

Линије електричног поља

Облик линија електричног поља може да буде прилично сложен, што зависи од расподеле наелектрисања. У видео запису је приказано нехомогено електрично поље усамљених тачкастих наелектрисања, позитивно и негативно наелектрисаних, и електричног дипола.

Електрични дипол


Линије су усмерене показивачима смера, тако да истичу из позитивног тачкастог наелектрисања.