Пређи на главни садржај

Диелектрик у електричном пољу

Диелектрици (изолатори) умањују јачину спољашњег електричног поља, али зато увећавају капацитет кондензатора те су њихов саставни део.


Запис се односи на понашање молекула диелектрика са сталним електричним диполним моментом у спољашњем хомогеном електричном пољу. Молекули се оријентишу на начин да се полови постављају насупрот полова спољашњег поља. Треба запазити да молекули нису поређани у једном правцу, јер је присутно топлотно кретање које утиче на оријентацију молекула.