Пређи на главни садржај

Постови

Приказују се постови за фебруар, 2015

Диелектрик у електричном пољу

Диелектрици (изолатори) умањују јачину спољашњег електричног поља, али зато увећавају капацитет кондензатора те су њихов саставни део.

Запис се односи на понашање молекула диелектрика са сталним електричним диполним моментом у спољашњем хомогеном електричном пољу. Молекули се оријентишу на начин да се полови постављају насупрот полова спољашњег поља. Треба запазити да молекули нису поређани у једном правцу, јер је присутно топлотно кретање које утиче на оријентацију молекула.

Маглев воз

Где тече суперпроводна струја у возовима? Маглев возови на доњем делу поседују електромагнете кроз које протиче струја у суперпроводном стању, стварајући магнетно поље на том делу воза. Такво магнетно поље, према Фарадејевом закону електромагнетне индукције, индукује струју у бочним калемовима, тако да настаје магнетно поље на бочним странама:


Запажамо да су магнетна поља суперпроводних и бочних магнета у таквом узајамном положају да се појављује резултујућа сила у усправном положају - која обезбеђује лебдење воза. Да би настало магнетно поље у бочним магнетима, воз мора да се креће. Точкови имају улогу једино у току убрзавања и успоравања воза.  Поред приказаних калемова, на бочним странама су присутни и калемови кроз које протиче наизменична струја. Фреквенција струје се подешава на начин да се стварају магнетна поља која вуку композицију у напред: испред воза се успостављају супротни полови магнета у односу на суперпроводне магнете.