Пређи на главни садржај

Сила еластичности

У запису који следи је приказано дејство силе еластичности опруге на тег који осцилује на столу. Трење није присутно, тако да су осцилације непригушене. С обзиром да је битан смер силе у току кретања, део анимације приказује промену смера те величине.

Тег на опрузи