Пређи на главни садржај

Флукс електричног поља

Приказ флукса електричног поља односи се на ротацију равни у хомогеном електричном пољу. Линије поља су усмерене од позитивно наелектрисане плоче ка оној која садржи негативно наелектрисање. Раван је приказана са вектором површине, у правцу управном на њу. Појава је дата из две перспективе: са чеоне и бочне стране.


Вредност флукса у различитим положајима приказан је бројем линија електричног поља које протекну кроз површину равни, а знак односом смерова линија поља и вектора површине равни.