Пређи на главни садржај

Ротациони и вибрациони спектри молекула

У IV разреду гимназије изучавају се основне чињенице о молекулским спектрима. При промени енергије ротације двоатомског молекула, молекул као електрични дипол емитује електромагнетно зрачење из дуготаласног дела инфрацрвеног спектра, односно присутан је ротациони прелаз. Ако се овакав молекул третира као квантни линеарни хармонијски осцилатор, промена енергије осцилаторног (вибрационог) кретања представља вибрациони прелаз у краткоталасној области инфрацрвеног дела спектра.
У запису је приказано спрегнуто ротационо-вибрационо кретање атома у молекулу:

Двоатомски молекул