Пређи на главни садржај

Постови

Приказују се постови за децембар, 2014

Магнусова сила

Иако се у току школовања у гимназији не наводи израз за Магнусову силу, поједине појаве у вези с тим могу се тумачити полазећи од Бернулијеве једначине за идеалан флуид. Видео запис
Први део записа приказује путању лопте у односу на референтни систем који мирује. У другом делу је референтни систем везан за лопту, тако да се уочава опструјавање лопте од стране ваздушне струје. Делићи флуида приказани црвенкасто-плавом бојом крећу се различитом брзином дуж површине, јер танак слој ваздуха око лопте (у запису није приказан) испољава исто ротационо кретање и на тај начин убрзава или успорава кретање ваздушне струје.

Вентуријева цев

Рад усисивача се заснива на открићу Ђованија Вентурија од пре два века, а тиче се поступка мерења протока флуида. Вентуријева цев представља наставак да Винчијевог и Бернулијевогистраживања динамике флуида. У гимназији се Вентуријева цев помиње у контексту примене Бернуливе једначине, мада постоји и бољи примери, примерени том узрасту младих људи за које, нажалост, аутори наставних програма и планова нису чули. Поред флуида цев садржи два стуба, отворена са горње стране и делимично испуњена истом супстанцом:

Запажамо да су висине флуида у стубовима различите и то је последица неједнаких притисака у ширем и ужем делу цеви. Притисак испод стуба P је једнак збиру атмосферског притиска Pa и притиска који потиче од тежине стуба ρgh: P = Pa + ρgh Дакле, разлика притисака у ширем и ужем делу износи: ΔP = ρgΔh Последњи израз пружа могућност да се одреди брзина протицања флуида помоћу Бернулијеве једначине. Модерна варијанта уређаја садржи барометре за мерење притисака на местима где се налазе …

Ротациони и вибрациони спектри молекула

У IV разреду гимназије изучавају се основне чињенице о молекулским спектрима. При промени енергије ротације двоатомског молекула, молекул као електрични дипол емитује електромагнетно зрачење из дуготаласног дела инфрацрвеног спектра, односно присутан је ротациони прелаз. Ако се овакав молекул третира као квантни линеарни хармонијски осцилатор, промена енергије осцилаторног (вибрационог) кретања представља вибрациони прелаз у краткоталасној области инфрацрвеног дела спектра.
У запису је приказано спрегнуто ротационо-вибрационо кретање атома у молекулу:

youtu.be/L0UKm_s-ZUs

Капиларност

Видео запис се односи на издизање и спуштање нивоа воде и живе у капиларима. На површини течности је присутна сила површинског напона, и обично у овом случају носи назив кохезиона сила. Међутим, присутно је и привлачење између зида капиларе и молекула течности - атхезиона сила. Ако је атхезиона сила јача површина течности се пење уз капилару као код воде, односно кваси зид, а у супротном случају се ниво течности спушта и то уочавамо код живе.  Неуспели вечити покретач
Каишеви су повезани преко котурова и уроњени у посуду са водом. Размак између каишева представља уску капилару у којој је стуб воде уздигнут (на цртежу означено бројем 1) и кваси оба каиша са унутрашње стране. Присутна је резултантна сила као збир кохезионих сила између молекула и адхезионих сила између молекула и зидова капиларе (каишева). Резултујућа сила има такав правац да једна њена компонента делује на доле, тако да покреће каиш у том смеру. Према том моделу оба каиша би се покретала на доле, али у супротним смеро…