Пређи на главни садржај

Неодређеност положаја и импулса

Направити анимирани приказ Хајзенбергових релација неодређености представља изазов. Видео запис се тиче релације неодређености положаја и одговарајуће компоненте импулса микро објекта:
Δx·Δpx ≥ h
Осветљавање честице, односно дужина сенке, представља одређивање могућих положаја Δx. Смањивањем таласне дужине светлости координата честице бива одређена са већом извесношћу, али и енергија фотона има већу вредност па испољавају јачи утицај на импулс честице Δpₓ.