Пређи на главни садржај

Притисак гаса

Пумапање лопте


Лопта представља згодан пример када је потребно навести младе људе да разумеју везу физичких величина у једначини стања идеалног гаса. Свако је био у прилици да пумпа лопту или гуму на бициклу па, упркос томе што ваздух у лопти није у тој мери разређен да би се третирао као идеалан, има смисла навести ту појаву као пример. 
Пажљивим увидом у први део записа може се запазити мало увећање запремине лопте. Последњи део приказује карактер кретања молекула и појаву увећања притиска гаса када број молекула расте. Утицај температуре није приказан у овој анимацији већ се то може видети у запису о расподели брзина кретања молекула.