Пређи на главни садржај

Јединична ћелија кристалне решетке

Видео запис приказује једининичну (елементарну) ћелију кристалне решетке. Пример се односи на запремински центрирану ћелију облика коцке, која је присутна код алкалних метала и то је приказано у првом делу записа. У другом делу уочавамо да кристал без примеса настаје слагањем јединичне ћелије у сва три правца.

Елементарна ћелија