Пређи на главни садржај

Путања у физици

Дуг пут је прешло савремено схватање путање. Аристотел је увео појам места као нечега што није у вези са објектом који се креће. Посматрање слободног пада, хица и кретања небеских објеката вероватно представљају прве обрисе формулисања овог појма. Галилеј прави искорак тако што у физику уводи параболу, а Њутн је описује математичким језиком. Расправе Ајнштајна, Хајзенберга и Бора су довеле до тога да је њено присуство у микро свету крајње неизвесно.
У запису сам приказао праволинијску и закривљену путању авиона из две перспективе.