Пређи на главни садржај

Постови

Приказују се постови за април, 2014

Доплеров ефекат

Аустријски физичар Кристијан Доплер је сматрао да су фреквенције светлосног спектра двојног звезданог система које се региструју на Земљи другачије у односу на фреквенције емитоване од стране звезде. Проблем је био у томе што тврђење није могао да докаже помоћу постојеће апаратуре за оптичка осматрања. Зато је начинио симулацију појаве користећи звучне таласе: оркестар на платформи је свирао док је платформу вукла локомотива, а људи поред пруге су требали да опазе промену у висини тонова када се платформа кретала према њима и удаљавала у односу на њих. Претпоставимо да два извора електромагнетних таласа, размештена на различитим местима, истовремено упућују сигнале ка авиону који се креће од првог извора ка другом. Први запис приказује разлику у броју таласних фронтова у односу на авион као референтни систем. Из разлога што је тај број у вези са фреквенцијом таласа, путник у авиону тумачи појаву на начин да предњи извор емитује таласе више фреквенције у односу на извор иза авиона.

С …

Вредновање рада наставника

Поједине бирократске процедуре су неопходне у сваком послу. Међутим, невоља стиже када испуњавање форме постане најважнији део неког посла. Школски пример за тако нешто је неуспела реформа основног образовања у Србији. Овај чланак представља кратку анализу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, који прописује начин вредновања рада наставника. Узмимо за пример стицање звања педагошког саветника. Поред дозволе за рад, наставник треба да:  има најмање осам година радног искуства у обављању образовно-васпитног рада у установи показује висок степен компетентности у образовно-васпитном раду се истиче у свим активностима стручног усавршавања које организује установа се истиче у свим активностима стручног усавршавања које организује установа оствари осим стручног усавршавања... додатних 50 бодова стручног усавршавања зна страни језик... на нивоу А2 Заједничког европског језичког оквира користи рачунар у раду Услови који се тичу радног искуства, познавања страно…

Анимације на Фејсбук мрежи