Пређи на главни садржај

Трансверзални и лонгитудинални таласи

Анимирани приказ даје увид у својства попречних (трансверзалних) и уздужних (лонгитудиналних) механичких таласа који се појављују при сеизмичним потресима. Код попречних (S) таласа, преносници таласа се крећу управно у односу на правац простирања таласа, док се код уздужних (P) таласа крећу у истом правцу. Ови други се брже крећу кроз Земљу, јер је простирање могуће и у чврстом и у течном агрегатном стању па се најпре региструју на површини наше планете. Различите брзине простирања су пружила могућност да се процени агрегатно стање унутрашњости наше планете.

Попречни (трансверзални) и уздужни (лонгитудинални) таласи