Пређи на главни садржај

Потрошња струје пуњача мобилног телефона

Да ли пуњач мобилног телефона троши струју када телефон није прикључен?

Пуњач

Потрошња је у тој мери ниска да се може занемарити у поређењу са шпоретом, бојлером или грејалицом. Када наизменична струја уђе у примар трансформатора, постоје извесни губици због:
Да би извршили процену губитака пуњача мобилног телефона, изразимо један киловат-час помоћу јединице џул, јер оно што представља потрошњу електричне струје у физици називамо рад:
1 kWh = 1000 W·3600 s = 3,6 MJ
Ако потрошња снаге пуњача док мобилни телефон није прикључен износи 3 W и ако је укључен у струјну мрежу десет часова дневно, у току месец дана пуњач потроши:
A = P·t = 5 W·10·3600·30 s = 3,24 MJ
Дакле, пуњач мобилног телефона ће потрошити мање од једног киловат-часа електричне енергије. Поређења ради, бојлер потроши неколико киловат-часова у току само једног сата.