Пређи на главни садржај

Математичко клатно

Према легенди, Галилеј је истраживао својства свећњака (данас је то лустер) у катедрали у Пизи. Установио је да период осциловања не зависи од амплитуде нити од масе кугле. То, наравно, јесте тачно под одређеним условима: отклони кугле су мали, а трење није присутно у толиком износу да би се узело у обзир.
Жан Фуко је искористио клатно слично приказаном да докаже ротацију Земље око осе која пролази кроз нашу планету. Раван осциловања клатна се померала иако се није уочавало дејство неке силе која би утицала на обртање равни.