Пређи на главни садржај

Узајамно дејство електричних струја

Инспирисан Ерстедовим експериментом, Француз Андре Ампер врши експерименте употребљавајући проводнике кроз које протиче електрична струја. Почетком XIX века није било познато које честице сачињавају струју у металима, али то није била препрека да се установи порекло магнетних појава.
Запис приказује два струјна проводника, прикључена на изворе једносмерне струје тако да се проводници привлаче или одбијају путем магнетних поља које стварају:


Црвеном и плавом бојом су приказани полови магнетних поља насталих протоком електричних струја. Дакле, привлачење или одбијање можемо схватити као дејство магнетних полова. Ампер је уочио да се привлачење или одбијање између проводника не дешава на исти начин као код наелектрисаних објеката. За њега је проналажење једначине којом би описао такво дејство представљало изазов, јер је у то време наука о електромагнетним појавама била у зачетку.