Пређи на главни садржај

Силицијум

Полупроводнички материјали постали су незамењиви у протеклих неколико деценија и улазе у састав многих уређаја које користимо. Чине их елементи четврте групе периодног система, а атоми у кристалу су везани ковалентним везама. Силицијум поседује четири валентна електрона које може да дели са суседним атомима. Због обилности у земљиној кори и постојаности физичких карактеристика на високим температурама, стекао је широку употребу.
Кристална структура јединичне ћелије кристала силицијума изгледа овако: