Пређи на главни садржај

Проводник у хомогеном магнетном пољу

Запис приказује ротационо кретање четвртастог проводника у хомогеном магнетном пољу (стрелице жуте боје), док кроз проводник протиче електрична струја:


На уздужнe страницe проводника магнетно поље делује силом у било ком положају. На бочне (попречне) странице исто тако делује сила, али јачина је променљива и може да има вредност 0. Момент силе, који узрокује обртање проводника, потиче једино од сила које делују на уздужне странице.
У анимацији је назначен магнетни момент μ, физичка величина која зависи од јачине струје и површине проводника: 
μ = I·S
Момент силе се изражава помоћу ове физичке величине.