Пређи на главни садржај

Нуклеарне реакције

Прву нуклеарну реакцију, преображај језгра остварен путем судара честица, остварио је Ернест Радерфорд. Да би се то догодило, честица и језгро морају да буду на минималном растојању од око 10⁻¹⁵ m, јер се дејство остварује путем јаке нуклеарне силе.Симулација приказује нуклеарну реакцију путем стварања сложеног језгра које постоји кратко време, затим поприма изобличен облик, а од таквог језгра настају продукти реакције. Оваква реакција се дешава ако пројектил није брз.
С обзиром да не постоји могућност осматрања језгра путем микроскопа, нуклеарне реакције представљају поступак помоћу чега физичари стичу представу о микро свету. Током судара се обављају разна мерења физичких величина које карактеришу честице (енергија, импулс и тако даље) те се доносе закључци полазећи од резултата.

Да ли је могуће да продукт нуклеарне реакције буде само једна честица?
Није ми познат такав случај.