Пређи на главни садржај

Нуклеарне реакције

Прву нуклеарну реакцију, преображај језгра остварен путем судара честица, остварио је Ернест Радерфорд. Да би се то догодило, честица и језгро морају да буду на минималном растојању од око 10⁻¹⁵ m, јер се дејство остварује путем јаке нуклеарне силе.Симулација приказује нуклеарну реакцију путем стварања сложеног језгра које постоји кратко време, затим поприма изобличен облик, а од таквог језгра настају продукти реакције. Оваква реакција се дешава ако пројектил није брз.
С обзиром да не постоји могућност осматрања језгра путем микроскопа, нуклеарне реакције представљају поступак помоћу чега физичари стичу представу о микро свету. Током судара се обављају разна мерења физичких величина које карактеришу честице (енергија, импулс и тако даље) те се доносе закључци полазећи од резултата.

Да ли је могуће да продукт нуклеарне реакције буде само једна честица?
Није ми познат такав случај.

Популарни чланци

Електромагнетне осцилације

Најједноставнији приказ електромагнетних осцилација представља веза калема и кондензатора у струјном колу. Такво коло је присутно у многим електронским уређајима које употребљавамо.  Кондензатор је приказан у облику ваљка и у почетку је био напуњен. Позитиван знак је у складу са позицијом позитивне облоге кондензатора, а приказује и смер струје у колу. У калему настаје магнетно поље, али се постепено формира због присуства индуктивног електричног отпора. Након што се кондензатор испразни, струја самоиндукције пуни кондензатор - у складу са Ленцовим законом.Нуклеарна магнетна резонанца

Корисници ове дијагностике највише су заинтересовани да добију информацију о евентуалним штетним последицама снимања. Ако изузмемо људе са уграђеним пејсмејкерима, не постоји нежељено дејство на организам, зато што јонизације молекула унутар ћелија људског организма нису присутне. Видео запис Ова појава тиче се утицаја спољашњег магнетног поља на протоне и неутроне у атомском језгру. С обзиром да је у људском организму водоник најобилнији и да садржи један протон, у наставку текста ће бити речи искључиво о овој честици.Због присуства наелектрисања, протон је попут малог магнета чију вредност магнетног поља одређује физичка величина позната под називом магнетни момент. Када су протони изложени дејству спољашњег магнетног поља, већина магнетних момената је усмерена попут поља. Протон је енергетски стабилнији ако је његов магнетни момент оријентисан као и вектор магнетне индукције. Протони се могу побудити, односно превести у стање са вишом енергијом, бомбардовањем радио таласима - и т…

Слагање осцилација

У делу који се тиче осцилаторног кретања, предвиђено је да се ученик упозна са основним својствима слагања осцилација, што ће касније послужити при изучавању фреквентне и амплитудне модулације електромагнетних таласа. На платформи Геогебре сам дао математички приказ слагања два осцилаторна кретања:
geogebra.org/m/szaQaJB9 Корисник је у могућности да одабере различите вредности амплитуда, кружних фреквенција и почетних фаза осцилаторних кретања, представљених тригонометријским функцијама и то је означено плавом и зеленом бојом. Црвеном бојом је дат приказ сложеног кретања.