Пређи на главни садржај

Електрични отпор

Рингла, фен или грејалица представљају потрошаче струје са великим електричним отпором. Међутим и потрошачи који нису направљени да се јако загревају поседују известан отпор. 
Видео запис би требао да прикаже да је електрични отпор у металима последица осцилаторног кретања атома у решетки, дејстава атома и слободних електрона и присуства страних атома који нарушавају периодичност распореда:

Куглице црвене боје представљају електроне који стичу кинетичке енергије од спољашњег електричног поља. Дејства са атомима и другим електронима утичу на промену укупне енергије електрона (кинетичке и потенцијалне) па тиме и на карактер кретања. Атоми стичу енергију за осциловање када се догоде интеракције са електронима, што се испољава као загревање материјала који се сачињен од оваквих атома.